Ekshumacja

Ekshumacja to skomplikowana operacja polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków Zmarłego z istniejącego grobu i przeniesieniu ich do innego. Na taką usługę decyduje się najczęściej rodzina, która pragnie pochować bliską osobę tam, gdzie będzie mogła zapewnić dbałość o grób. O ekshumację może wnioskować również prokurator, jeśli istnieje podejrzenie, że do zgonu doszło w niejasnych okolicznościach. Wtedy ciało Zmarłego należy poddać badaniom, aby takie podejrzenie potwierdzić bądź je wykluczyć.
Wniosek o ekshumację mogą złożyć następujące osoby:

małżonek Osoby Zmarłej,
krewny zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk)
krewny wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
krewny boczny do 4 stopnia (rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, siostry lub bracia cioteczni),
powinowaty w linii prostej (teść, teściowa, zięć, synowa)

Wniosek o ekshumację zwłok może złożyć również osoba, która była odpowiedzialna za zorganizowanie i opłacenie ceremonii pogrzebowej. Należy pamiętać, że wniosek o ekshumację można złożyć w dowolnym czasie, jednak operacja ta wykonywana jest wyłącznie od 16 października do 15 kwietnia.
Pracownicy Zakładu Pogrzebowego Hades w Łosicach dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji ekshumacji zarówno tych osób, które zostały pochowane stosunkowo niedawno, jak i tych, których ciała już uległy mineralizacji. Powierzenie niezwykle odpowiedzialnego zadania ekshumacji zwłok pracownikom firmy Hades to gwarancja, że usługa ekshumacji zostanie wykonana z należytym szacunkiem, a cały proces odbędzie się sprawnie i z zachowaniem wszelkich przepisów oraz procedur.

Formalności i zasiłki pogrzebowe

Formalności urzędowe w przypadku organizacji uroczystości pogrzebowych, choć nie są skomplikowane, jednak mogą stanowić znaczne obciążenie emocjonalne dla pogrążonej w żałobie rodziny zmarłego. Dlatego Zakład Pogrzebowy Hades w Łosicach służy Państwu wszelką pomocą i...

Biuro Mobilne

Pogrzeb jako wydarzenie uroczyste, wymaga odpowiedniego przygotowania. Jako personel Zakładu Pogrzebowego Hades, który ma wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów zdajemy sobie sprawę, że nie każda osoba ma możliwość osobiście udać się do biura naszej firmy w...

Stypy i konsolacje

Stypa to rodzaj uroczystego posiłku – najczęściej w formie obiadu - który odbywa się po zakończeniu ceremonii pogrzebowej. Jest to czas, w którym trudne emocje powoli zaczynają opadać, a najbliższa rodzina i przyjaciele mogą okazać sobie wsparcie, wspominając z...

Urny i trumny

Trumna lub urna jest obowiązkowym akcesorium pogrzebowym. W przypadku pogrzebów tradycyjnych staje się ona ostatnim schronieniem dla ciała Zmarłego, natomiast gdy wybierany jest pogrzeb z uprzednią kremacją – wybór odpowiedniej trumny kremacyjnej zapewnia...

Akcesoria pogrzebowe

Pogrzeb to czas ostatniego pożegnania czyli podsumowania ludzkiego życia z całym jego bogactwem. Każda osoba swoją obecnością oraz działaniem wnosi w społeczność, w której żyje, niepowtarzalną atmosferę. Dlatego ważne jest, by zachować tę atmosferę jak najwierniej i...

Międzynarodowy przewóz zmarłych

Od przełomu wieku XX i XXI można zaobserwować wzmożoną mobilność społeczną, która dotyczy także wielu Polaków. Pojedyncze osoby, a niekiedy całe rodziny, zmieniają swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy albo lepszych warunków do życia. Te migracje mają...

Kremacja zwłok

Pogrzeb kremacyjny jest coraz częściej wybieraną formą pochówku. Na taki pogrzeb rodziny decydują się z kilku powodów. Może to wynikać z prośby lub nawet ostatniej woli Zmarłego. W takiej sytuacji bezapelacyjnie należy uszanować tę decyzję, którą osoba zmarła podjęła...

Własna kaplica pogrzebowa

Kaplica pogrzebowa jest bardzo ważnym miejscem – niekiedy używa się określenia: stacją – uroczystości żałobnych. To właśnie w kaplicy – lub w sali pożegnań - wystawiona jest trumna z ciałem Zmarłego lub urna z jego prochami. Tam właśnie rodzina i przyjaciele Zmarłej...

Pogrzeb świecki

Różnorodność wśród ludzi jest tym, co stanowi bogactwo. Dotyczy to wielu wymiarów – w tym także kwestii wyznaniowych. Widoczne jest to także w Polsce, gdzie większość osób deklaruje się jako osoby wierzące, które chcą, aby ich światopogląd znalazł także...

Pogrzeb wyznaniowy

Organizacja pogrzebu zgodnie z wyznawanymi wartościami i wiarą, którą wyznawał za życia Zmarły, jest dużym wyzwaniem. Każda ceremonia wyznaniowa musi być bowiem przeprowadzona zgodnie z liturgią, tradycjami i obrzędami danej religii i nie może dojść do żadnych...