Poradnik

W pierwszych chwilach po śmierci osoby bliskiej wiele osób przeżywa zagubienie oraz niepewność, jak postąpić w tej trudnej sytuacji. Tym bardziej cenna jest wiedza odnośnie procedur oraz czynności, które muszą zaistnieć po zgonie.
Poniższy poradnik stanowi próbę usystematyzowania informacji na temat działań, które należy podjąć z myślą o godnym ostatnim pożegnaniu.

Jeśli zgon miał miejsce w domu

W przypadku zgonu, który nastąpił w domu – należy najpierw wezwać lekarza, w celu stwierdzenia zgonu i uzyskania karty zgonu. Można w tym celu poprosić o wizytę lekarza rodzinnego lub też – zwłaszcza w weekendy oraz poza godzinami pracy przychodni lekarskiej – lekarza z Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej. Po uzyskaniu karty zgonu należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu zlecenia przewozu ciała zmarłego do chłodni. Jeśli Państwo chcą powierzyć to zadanie firmie Hades Łosice prosimy o kontakt pod jednym z całodobowych numerów: 502 298 920 lub 503 173 061 albo też 83 357 30 06.

Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego dla miejsca zgonu – z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej, w celu uzyskania aktu zgonu.
Jeśli nie czują się Państwo na siłach w samodzielnym załatwianiu spraw urzędowych – pracownicy Zakładu Pogrzebowego Hades w Łosicach mogą Państwu pomóc w dopełnieniu tych formalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – a potem do odwiedzenia naszego biura. Pomożemy Państwu w kompleksowej organizacji ceremonii pogrzebowej.

Jeśli zgon miał miejsce w szpitalu

W przypadku zgonu, który nastąpił w szpitalu – trzeba udać się do szpitala, w celu odebrania karty zgonu, którą zazwyczaj wystawia lekarz opiekujący się chorym. Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym osoby zmarłej trzeba udać się Urzędu Stanu Cywilnego – który jest właściwy dla miejsca zgonu, aby otrzymać akt zgonu.
Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w kwestiach formalnych – prosimy o kontakt pod jednym z naszych numerów telefonu: 502 298 920 lub 503 173 061 albo też 83 357 30 06- które są czynne całą dobę. Pracownicy Zakładu Pogrzebowego Hades postarają się pomóc Państwu we wszystkim.

Jeśli Państwo chcą zlecić nam organizację ceremonii żałobnej – również zachęcamy do kontaktu, a następnie – po uzgodnieniu odpowiedniej godziny – także do wizyty w naszym biurze w Łosicach – w celu dokonania niezbędnych ustaleń.

Jeśli zgon miał miejsce w nadzwyczajnych okolicznościach

W przypadku zgonu, który nastąpił jako wynik wypadku albo wtedy, gdy zaistniało podejrzenie, że zgon jest wynikiem przestępstwa – konieczne jest powiadomienie lekarza, policji oraz prokuratury. Prokuratura podejmuje najczęściej decyzję o przewiezieniu ciała osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok. Dopiero wtedy, po dokonaniu wszelkich czynności procesowych, prokuratura wydaje zezwolenie, które upoważnia rodzinę zmarłego do odebrania jego ciała – a także wydawana jest karta zgonu.

Na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu można uzyskać akt zgonu. Jest to dokument wymagany w zakładzie pogrzebowym przy organizacji uroczystości pogrzebowych.
Jeśli potrzebują Państwo jakiejkolwiek pomocy czy wyjaśnień w kwestii postępowania, gdy zgon nastąpił w okolicznościach tragicznych bądź niejasnych – pod całodobowymi numerami telefonów 502 298 920 lub 503 173 061 albo też 83 357 30 06 Zakładu Pogrzebowego Hades w Łosicach zawsze znajdą Państwo niezbędne wsparcie.